b1c

Seznam poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří za 1. pololetí roku 2020

Rezortní organizace: Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 Řepy, IČ 13642090

jméno (u fyzických osob prosím uvádějte i s akademickými a vědeckými tituly)

typ smlouvy

(DPČ, DPP, mandátní smlouva apod. )

předmět smluvního vztahu

sjednaná odměna (sazba/hod.)

souhrn vyplacených částek vč. DPH

doba trvání

smluvního vztahu

PURKYT Martin JUDr.

Mandátní smlouva

Vyřizování agendy restitučních nároků

5.000 Kč + DPH / měsíčně do 10hod., za další činnost 1.000 Kč/hod.

10 890 Kč

od 1.4.2014

na dobu neurčitou

HZ Plzeň spol. s r.o.

Smlouva o poskytování daňového poradenství

Daňové poradenství

5.000 Kč + DPH / měsíčně do 4hod. + náhrada výdajů a nákladů

41 745 Kč

od 1.10.2018

na dobu neurčitou

MACH LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Smlouva o poskytování právních služeb

Právní poradenství DNEM

2.000 Kč + DPH / hod. + náhrada výdajů a nákladů

86 313,42 Kč

4.6.2019 – splněním závazků

TIX Trade a.s.

Příkazní smlouva

Správa majetku

20.000 Kč + DPH / měsíčně + náhrada výdajů a nákladů

24 200 Kč

1.9.2019 -31.12.2019

MOLLER Pavel, Mgr., advokát

Smlouva o poskytování právních služeb

Právní zastoupení – soudní spory

15.000 Kč + DPH / měsíčně + náhrada výdajů a nákladů

108 900 Kč

1.9.2019 - 31.8.2020

MOLLER Pavel, Mgr., advokát

Smlouva o poskytování právních služeb

Právní poradenství

2.000 Kč + DPH / hod. + náhrada výdajů a nákladů

65 340 Kč

1.11.2019 - 31.10.2020

BENE FACTUM a.s.

Smlouva o provedení auditu

Audit účetní závěrky 2019

190.000 Kč + DPH za dílo

229 900 Kč

4.11.2019 - splněním závazků

Goldica s.r.o.

Příkazní smlouva

Účetnictví

25.000 Kč / měsíčně

25 000 Kč

od 1.10.2018 – 31.12.2019

Goldica s.r.o.

Příkazní smlouva

Účetnictví

20.000 Kč / měsíčně

100 000 Kč

od 1.1.2020 – 31.12.2020

HZ Plzeň spol. s r.o.

Smlouva o poskytování daňového poradenství

Daňové přiznání DPPO 2019

90.000 Kč + DPH

108 900 Kč

16.1.2020 – 30.9.2020

ŠTORKAN Miroslav, JUDr.

Příkazní smlouva

Manažerská činnost, poradenství, likvidační strategie

20.000,- Kč/+ DPH měsíčně do 30hod. + odsouhlasené náklady

 24 200 Kč

1.2.2019 – 31.12.2019

ŠTORKAN Miroslav JUDr.

Příkazní smlouva

Manažerská činnost, poradenství, likvidační strategie

10.000,- Kč/+ DPH měsíčně do 15hod. + odsouhlasené náklady

60 500 Kč

19.12.2019 – 31.12.2020

HZ Plzeň spol. s r.o.

Smlouva o poskytování daňového poradenství

Daňové přiznání DNEM 2020

2.000 Kč/DNEM, 65 Kč/ nová nemovitost, 20Kč /již přiznávaná nemovitost + DPH

30 213,70 Kč

19.12.2019 – splněním závazků

MOINEN COMPANY, a.s.

Smlouva o dílo

Vnitropodnikové směrnice

30.000 Kč + DPH

36 300 Kč

9.12.2019 – splněním závazků

Mgr. Richard Bednář, soudní exekutor

Smlouva o provedení dražby

Dražba Ptáčov

Paušální náklady 4.000,- Kč, 7% z dosaženého nevyššího podání+ DPH

4 840 Kč

11.02.2020 – splněním závazků

Mgr. Richard Bednář, soudní exekutor

Smlouva o provedení dražby

Dražba Stonava

Paušální náklady 4.000,- Kč, 7% z dosaženého nevyššího podání+ DPH

 16 952,10 Kč

27.02.2020 – splněním závazků

Mgr. Richard Bednář, soudní exekutor

Smlouva o provedení dražby

Dražba Petrovice

Paušální náklady 4.000,- Kč, 7% z dosaženého nevyššího podání+ DPH

  4 840 Kč

27.02.2020 – splněním závazků

Janda Tomáš Ing.

Objednávka

Metodické vedení likvidace, čtvrtletní zpráva o likvidaci

do 20.000,- Kč

19 500 Kč

31.1.2020-29.2.2020

Ludvíková Martina

Objednávka

Správa majetku

30.000 Kč + DPH

36 300 Kč

31.1.2020-31.3.2020

VT SERVIS s.r.o.

Objednávka

IT služby

1000,- Kč/hod.

12 100 Kč

2.4.2020 – splněním závazků