b1c

Seznam poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří za 1. pololetí roku 2019

Rezortní organizace: Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 Řepy, IČ 13642090

jméno (u fyzických osob prosím uvádějte i s akademickými a vědeckými tituly)

typ smlouvy

(DPČ, DPP, mandátní smlouva apod. )

předmět smluvního vztahu

sjednaná odměna (sazba/hod.)

souhrn vyplacených částek vč. DPH

doba trvání

smluvního vztahu

PURKYT Martin, JUDr.

Mandátní smlouva

Vyřizování agendy restitučních nároků

5.000 Kč + DPH / měsíčně do 10hod., za další činnost 1.000 Kč/hod.

             32 670 Kč

od 1.4.2014

na dobu neurčitou

CNOTA Jaroslav

Příkazní smlouva

Příprava prodeje nemovitostí

10.000 Kč / měsíčně do 25hod. + odsouhlasené náklady

             30 000 Kč

15.10.2018 – 28.2.2019

MOLLER Pavel, Mgr., advokát

Smlouva o poskytování právních služeb

Právní zastoupení – soudní spory

20.000 Kč + DPH / měsíčně + náhrada výdajů a nákladů

           145 200 Kč

1.9.2018 - 31.8.2019

MOLLER Pavel, Mgr., advokát

Smlouva o poskytování právních služeb

Právní poradenství

2.000 Kč + DPH / hod. + náhrada výdajů a nákladů

             94 380 Kč

1.10.2018 - 30.9.2019

MOLLER Pavel, Mgr., advokát

Smlouva o poskytování právních služeb

Právní služby - odstranění duplicit

10.000 Kč za žalobu + 15.000 Kč za souhl.prohlášení +  DPH

                     0 Kč

5.2.2019 - 31.7.2019

Goldica s.r.o.

Příkazní smlouva

Účetnictví

25.000 Kč / měsíčně

          140 000 Kč

od 1.10.2018 – 31.12.2019

LUDVÍKOVÁ Martina

Příkazní smlouva

Správa majetku

25.000 Kč + DPH / měsíčně + náhrada výdajů a nákladů

          216 197 Kč

1.10.2018 -30.9.2019

HZ Plzeň spol. s r.o.

Smlouva o poskytování daňového poradenství

Daňové poradenství

5.000 Kč + DPH / měsíčně do 4hod. + náhrada výdajů a nákladů

             51 728Kč

od 1.10.2018

na dobu neurčitou

HZ Plzeň spol. s r.o.

Smlouva o poskytování daňového poradenství

Daňové přiznání DNEM 2017-2019

2.000 Kč / přiznání + změny položek 20 Kč a 65 Kč + DPH

          105 494 Kč

4.2.2019 – splněním závazků

HZ Plzeň spol. s r.o.

Smlouva o poskytování daňového poradenství

daňové přiznání DPPO 2018

90.000 Kč + DPH

                     0 Kč

14.2.2019 – 30.9.2019

BRANIŠOVÁ Martina

Příkazní smlouva

Administrativní činnosti

20.000 Kč / měsíčně do 75hod. + odsouhlasené náklady

             20 000 Kč

od 15.8.2018 – 28.2.2019

BENE FACTUM a.s.

Smlouva o provedení auditu

Audit

  190.000 Kč + DPH za dílo

           229 900 Kč

21.1.2019 – splněním závazků

ŠTORKAN Miroslav, JUDr.

Příkazní smlouva

Ekonomicko-organizační poradenství, likvidační strategie

25.000 Kč + DPH / měsíčně do 30hod. + odsouhlasené náklady

             30 250 Kč

1.10.2018 - 31.12.2018

ŠTORKAN Miroslav, JUDr.

Příkazní smlouva

Manažerská činnost, poradenství, likvidační strategie

20.000,- Kč/+ DPH měsíčně do 30hod. + odsouhlasené náklady

             96 800 Kč

1.2.2019 – 31.12.2019

MACH LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Smlouva o poskytování právních služeb

Právní poradenství DNEM

2.000 Kč + DPH / hod. + náhrada výdajů a nákladů

                     0 Kč

4.6.2019 – splněním závazků

JANDA Tomáš, Ing.

Objednávka

Metodické vedení likvidace, roční  zpráva o likvidaci

do 30.000,- Kč

             27 000 Kč

1.2.2019 - 28.2.2019

JANDA Tomáš, Ing.

Objednávka

Metodické vedení likvidace, čtvrtletní zpráva o likvidaci

do 30.000,- Kč

             27 000 Kč

1.4.2019- 14.5.2019