b1c

Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci

Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6, IČ13642090, DIČ CZ13642090

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. A, vl. 68653

 

> další státní nemovitosti k prodeji <

 

Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci byl založen zakládací listinou Ministerstva zemědělství České republiky ke dni 1. ledna 1991.

Podnik se zabývá vypořádáváním restitučních nároků oprávněných osob a vypořádáváním hospodářské činnosti.

V průběhu své existence se podnik sloučil s mnoha zemědělskými podniky, především na severní Moravě, ale také i na Moravě jižní a ve východních Čechách.

Od 1. července 2008 je podnik v likvidaci a jeho činnost se soustředí nadále na restituce a především na vypořádání majetku, ke kterému má právo hospodařit.